چه نوع چراغ خطرهایی وجود دارند که زمینه ساز یا بسترساز برای خطر جدایی و طلاق می باشند؟

1- از دست رفتن اعتماد زوجین بعلت عدم صداقت و پنهان کاری
1قرنتیان 6 :13و متی 37 :5
آیا ممکن است یکنفر همسرش را دوست داشته باشد ولی به او دروغ بگوید یا او را فریب دهد؟

عشق واقعی با ناراستی و فریب کاری تضاد دارد.
عدم رازداری(دهن لقی و رازدار نبودن) در ایجاد اعتماد زوجین فاصله عمیقی را بوجود می آورد.
سوال: علائم بی اعتمادی در روابط زوجین چگونه در عمل نمایان می شود؟

چند نمونهواقعی را نام ببرید.

2- خشم و عصبانیت و پرخاشگری خارج از کنترل، یا بداخلاقی ممتد و حاکم بر روابط،عامل خطر جدی برای طلاق و جدایی است.
افسسیان 31 :4و امثال 1 :15و 24 :25و 1قرنتیان5 :13
زن و شوهرها موظف هستند که از عواملی که آرامش خانواده را مختل می سازد و خانواده را محل درگیری و جنگ و حمله به یکدیگر تبدیل می کند وری بکنند.

مادر ترزا: صلح با تبسم آغاز میشود. چند سالی است که متوجه شده ام با یک لبخند هر دری به روی انسان گشوده می شود. شخصی به همسرش می گوید: وقتی مهربان هستی و با خوشرویی و لبخند سخن می گویی جامۀ انسانیت را به تن می کنی.
سوال: مظاهر و ثمرات خشم و عصبانیت چگونه نمایان میشوند؟

3- غرور و خودخواهی بزرگترین ریشه و بدترین عامل روشن شدن چراغ خطر در روابط زوجین می باشد.
مزمور 13 :19و امثال 10 :13
قبل از ازدواج شخص مجرد می گوید”:من” ولی پس از ازدواج این “من” تبدیل به “ما” و پس از فرزندان به “ماها” میشود.
از مظاهر مهم فروتنی پذیرش و نظرخواهی و اطاعت از یکدیگر است.
افسسیان21 :5
هیچ یک از زن و شوهرها نباید فکر کنند که عقل کل هستند و همه چیز را می دانند و نیاز به مشورت یا نصیحت ندارند. هیچ کس بر دیگری برتر نیست، زن و شوهر برای تکمیل یکدیگر خلق شده اند و در کنار هم شخصیت آنها در مسیر کمال رشد می کند.
سوال: علائم غرور و خودخواهی در روابط زناشویی چگونه خود را ظاهر می کند؟
راههای غلبه بر غرور و حاکمیت نفس چیست؟

4-دخالتهای بیجا و اضافی و غیرحکیمانه اطرافیان عامل دیگر جدایی زن و شوهرهاست.
پیدایش 24 :2و مزمور 10 :45
برای حفظ وحدت، استقلال، اعتماد به نفس، رشد خانواده لازم است که زوجین از همه وابستگیها و دخالتهایی که از طرف والدین و اطرافیان بر آنها تحمیل شده است، رها شوند.
زوجین برای یک تن شدن باید حاضر باشند بهای رهایی از وابستگی و اسارت را بپردازند.
سوال: راههای بوجود آمدن تعادل بین احترام به والدین و استقلال خانواده چیست؟

5- بی احترامی زوجین به یکدیگر عامل پنجم جداییها و طلاق می باشد.
به مردها و زن ها هر دو دستور داده شده است که یکدیگر را محترم بشمارند.
افسسیان 33 :5و 1پطرس7 :3
عدم رعایت احترام سبب روشن شدن چراغ خطر بزرگ در روابط خانواده هاست. احترام به همسر به معنای اینست که جایگاه همسر در مقام شریک و یاور و همراه در همه جنبه ها و زمینه های ارتباطات زوجین محفوظ بماند.
“یاوری مناسب و شایسته” پیدایش18 :2
زن و شوهر در همه قسمتها و امور زندگی بصورت برابر و مساوی شریک و همراه می باشند.
غلاطیان 28 :3و 1پطرس7 :3
زن و شوهر در امور روحانی- عاطفی- جسمانی- امور مالی- مسائل فرهنگی- ارتباطات خویشاوندی- تولید و تربیت فرزندان- ایمان و عبادت و خدمت… با هم شریک و متحد هستند. اینست مفهوم خانواده محترم مسیحی

سوال: بی احترامی در روابط زوجها چگونه خود را ظاهر میسازد؟

6-سلب آزادیهای فردی سالم و مشروع بین زن و شوهرها فاصله و جدایی ایجاد می کند.
غلاطیان1 :5و 13
برخی گمان میبرند که بجای همسر و شریک زندگی گویا برده یا غلام حلقه بگوش را گرفته اند و به هویت شخصی، علایق شخصی، تفریحات شخصی، سلیقه های شخصی،لستعدادها و قابلیتهای شخصی همسرشان نه تنها توجه می کنند بلکه مانع رشد و شکوفایی سجایایی هستند که خدا به همسرشان عطا کرده است. مخصوصاً باید جنسیت مردانگی مرد و جنسیت زنانگی زن را درک کرده او را با خلقتی که خدا ساخته پذیرا باشیم. رعایت
دموکراسی و حفظ آزادیهای مشروع در روابط خانوادگی بسیار سازنده، مفید و مؤثر است.
سوال: حدود رعایت آزادیهای سالم چه مقدار باید باشد؟
نتایج آزادیهای سالم در روابط زوجین چیست؟

7- بی توجهی به حساسیتهای همسر آفت بزرگ و چراغ خطر جدی برای جداییها و طلاق می باشد.
1قرنتیان 34 -32 :7و غلاطیان 15 :5و26
همسر عاقل و فهیم به آسانی می تواند تشخیص دهد که همسرش نسبت به چه جیزهایی حساس و آزرده خاطر می شود و چه مواردی سبب ناراحتی، غم و عصبانیت او میشود و همینطور در چه مواردی خوشحال میشود و چگونه می تواند رضایت او را جلب نماید. آیا ممکن است کسی همسرش را دوست داشته باشد و عمداً کاری بکند که سبب ناراحتی ودلشکستگی او بشود؟
لطفاً با سوالات فوق قلب خود را در رابطه با همسرتان در دعا تفتیش کنید:
-کدامیک از اعمال من سبب ناراحتی همسرم میشود؟
-چه مقدار برای کاهش حساسیتها و ناراحتیهای همسرم کوشش کرده ام؟
-چه قدمهایی را میتوانم بردارم تا از فشارهای عصبی و حساسیتهای همسرم نه تنها کاسته شود بلکه سبب شادمانی و آرامش بیشتر او بشوم؟

8-بی توجهی نسبت به نیازهای مختلف همسر هشدار مهم دیگریست که باید نسبت به آن جداً مراقب باشیم.
1تیموتائوس8 :5
زن و شوهر عاقل و فهیم نیازهای متفاوت را در که زمانها و شرایط و مقطع های مختلف زندگی برای خانواده بوجود می آید تشخیص می دهند و به موقع و طرز صحیح در رفع آن نیاز(حتی بدون درخواست همسر) در حد توان خود اقدام بنمایید. تنبلی- سهل انگاری- بی مسئولیتی- حساسیت- بی توجهی- خودخواهی(فقط بفکر خود بودن)- نداشتن برنامه ریزی صحیح می تواند موانعی را ایجاد بکند که ما در انجام وظایف محبت آمیز خود نسبت به رفع نیازها اقدام نکنیم. در صورتیکه همسر کوشش و تمایل لازم را در حد توانایی خود برای رفع نیازها انجام داده است نباید مورد محکومیت و یا فشار از جانب همسرو فرزندان قرار بگیرد. بنابراین همیشه زوج عزیز از خود بپرسید چه نوع نیازهای خاصی در خانواده وجود دارد که من باید در رفع آنها کوشش لازم را بنمایم؟
سوال: چه نیازهای مختلف و متفاوتی در همسر فرزندانم وجود دارد که من در زمان خود باید آن
را رفع بکنم؟ لطفا نام ببرید.

9-نداشتن رابطه و مشارکت صمیمانه و دوستانه با همسر چراغ خطر مهم در روابط خانوادگی می باشد.
مرقس 8 :10و غزل غزلها 16 :2و 10 :7
متأسفانه بسیاری از زوجها با هم زن و شوهر هستند ولی با هم، دو دوست صمیمی نیستند. لازم است که بشدت تآکید کنیم که هیچ کس دیگر مانند دوست، همکار، قوم و خویش، برادر و خواهر، عضو کلیسا، شبان کلیسا و حتی پدر و مادر و فرزندان نباید جای همسر و ارتباط صمیمی شما را با او بگیرد. برای هیچ شخص دیگری غیر از همسر گفته نشده است که شما با او “یک تن” خواهید بود.
چنانچه با کس دیگری بیشتر از همسرتان صمیمی باشید، زندگی خانوادگی صدمه خواهد خورد. فقدان دوستی و صمیمیت، شادابی و تروتازگی را از بین می برد. کتاب غزل غزلها مملو از بیان روابط عاشقانه و صمیمانه زوجها می باشد.
شخصی که خود را در خانواده تنها می بیند راه را برای اینکه کس دیگری به عنوان دوست صمیمی جای همسرش را بگیرد باز میکند و این موضوع مشکلات جدیدی را در روابط زوجین بوجود می آورد.
سوأل: راههای مهم عملی به وجود آمدن دوستی و صمیمت با همسر چیست؟

10- بی تفاوتی یا سهل انگاری نسبت به انجام مسئولیتهایی که به عهد زن و شوهر می باشد زنگ خطر دیگری در روابط زناشویی می باشد.
2تسالونیکیان9-6 :3
مواردی که یکی از زوجها نسبت به انجام مسئولیتهای خود بی اعتنا می باشد و یا به اصطلاح از انجام کارهایی که باید انجام دهد شانه خالی می کند سبب می شود که بار و فشار خانواده بیشتر بر دوش دیگری قرار بگیرد و سلامتی او در خطر قرار بگیرد و همیشه خود را خسته و در فشار ببیند. در اینکه نه شرایط در حق او ظلم و بی عدالتی میشود و اینگونه فکر می کند که همسرش از او سؤاستفاده کرده و مانند یک غلام از او
بیگاری می کشد. ادامه این وضعیت در حق شخص مظلوم، او را به جایی میرساند که بخواهد خود را از این خانه ای که برای او تبدیل به شکنجه گاه ده است و آرامش او را سلب کرده است رهایی یابد.
سؤال: فوائد تقسیم کار منصفانه بر حسب توانایی ها، صلاحیتها، استعدادهای زوجین در خانواده چیست؟

11-بی توجهی(نرسیدن) به وضع ظاهر- عدم رعایت بهداشت و نظافت و قواعد مربوط به آداب و معاشرت فاصله ها را در بین زوجها عمیقتر می سازد.
امثال 26 -22 :31و 1قرنتیان 40 :14و غزل غزلها3 :1و 14و 16-10 :5 7 :4و 9-6 :7
زوجها باید با رعایت بهداشت و اصول آداب و معاشرت و حفظ ادب و نزاکت سبب جذب بیشتر یکدیگر بشوند.
مواردی همچون بوی بد دهان- بوی عرق بدن و پاها- مرتب مسواک نزدن- استحمام نکردن- استفاده نکردن از عطر و ادکلن خئشبوی مورد علاقه همسر- پوشیدن لباسهای کثیف و نامناسب- چهره ژولیده و بهم ریخته به جای جذب و نزدیکتر شدن همسر سبب دفع و دوری وی خواهد شد.

1قرنتیان4 :7
در کتاب عاشقانه غزل غزلها محبوب و محبوبه از همه قسمتهای اعضای بدن و عطر و زیبایی و آرایش یکدیگر توصیف می کنند. نه تنها زیبایی تفکر و روح بلکه زیبایی جسم نیز در جذب یکدیگر مؤثر است.
سؤال: از چه نوع رفتار و حرکاتی که خلاف نزاکت و ادب می باشد باید دوری کرد؟
1قرنتیان( 5 :13لطفا نام ببرید)

12-درک نکردن و توجه نداشتن به روحیه و شرایط ناگواری که برای همسرتان پیش می آید از صدمات بزرگ روحی و روانی و عاطفی که بر او وارد میشود و چراغ خطر را روشن می سازد.
افسسیان 30 -28 :5و امثال 17 :17و غزل6 :8و7
همه ما از بحرانها و روزهای سخت، نظیر بیماری- یأس- افسردگی- خستگی درگیری و ناراحتی- بی وفایی دوستان- مشکلات کاری و مالی- دلتنگی برای عزیزانی که کنار ما نیستند- تنهایی- فوت وابستگان نزدیک ما و دوران ماتم و عزاداری عبور می کنیم.
زن و شوهر مسیحی در پیمان زناشویی با یکدیگر عهد می بندند که در تمام شرایط خوب و بد مانند بیماری و سلامتی- شادی و غم- غنا و فقر- جوانی و پیری- تو را محبت می کنم و نسبت به تو وفادار می مانم تا زمانی که مرگ ما را از یکدیگر جدا سازد.
سؤال: رعایت چه مواردی در زمانی که همسر ما گرفتار بحران بدی شده است می تواند برای او مؤثر باشد؟

13-تقدم بچه ها در خانواده سبب میشود که همسران جایگاه و ارزش خود را در کنار شریک زندگیشان گم بکنند.
1قرنتیان3 :7
وقتی زن و شوهر بیشترین توجه، نیرو و وقت و احساس خود را صرف فرزندان می کنند و آنها را جایگزین رابطه با همسر می سازند ضربه بزرگی به پیمان و پیوند زناشویی خود می زنند. وقتی فرزندان بزرگ می شوند و برای ادامه تحصیل یا شغل و یا ازدواج از پیش آنها می روند، زن و شوهر خود را نسبت به هم غریبه می بینند، چون مدتهاست که رابطه صمیمانه و عاشقانه آنها پایان یافته است. چنین زوجی فرزندانی بالغ ولی زندگی زناشویی مرده ای را دارند.
رابطه ای که زن و شوهر طبق کلام خدا باید با هم داشته باشند، برای هیچ یک از اعضای خانواده صدق نمی کند
. افسسیان33 -22 :5
تنها برای زن و شوهر گفته شده است که آنها با هم یک تن می شوند. هیچوقت مرتکب این اشتباه نشوید که حق همسر را به فرزندان خود بدهید.
سؤال: رعایت دادن حق تقدم به همسر چه تأثیرات مثبتی بر فرزندان خواهد داشت؟

14-مقایسه همسرخود با همسران دیگران نشانه خوار شمردن و از علائم خطرناک بهم خوردن روابط زوجین با یکدیگر می باشد.
یوحنا 23-21 :21مزمور(73به تجربه تلخ آساف در مورد مقایسه خود با دیگران توجه نمایید) از جلوه های مهم بی احترامی به شخصیت همسر اینست که همسرتان را آنگونه که هست نپذیرید.
مرتب همسر خود را با همسران دیگر مقایسه کردن و نقاط ضعف او را به رخ او کشیدن و برتری دیگران را بر او اعلام کردن سبب خرد شدن شخصیت همسرتان میشود. احترام به همسر به معنای پذیرش او همانگونه که وجود دارد و تقدم دانستن او بر همه انسانهای دیگر. شما به همسرتان کمک بکنید که ضمن یادگیری چیزهای خوب از دیگران او شخص خودش باشد نه کس دیگر. او را تشویق کنید که خودش را باور کند. تواناییها و عطایای نهفته خدا دادی خود را کشف بکند و در آنها رشد بکند و آنها را بکار بگیرد و مراقب باشید که او در نقش و قالب دیگران یا تقلید از آنها قرار نگیرد.
همسر شما باید بداند که او به طور استثنایی و بی نظیر خلق شده است و هیچکس شبیه او نیست.
سؤال: نتایج مقایسه کردن همسر با همسر دیگران چیست؟

15-زن سالاری و مرد سالاری یا زن ذلیل و یا مرد ذلیل بودن مانع ایجاد رابطه سالم زناشویی می باشد.
پیدایش 18 :2و غلاطیان 28 :3و 1پطرس7 :3
هیچ مردی دوست ندارد که همسرش خصلتهای مردانه داشته باشد و ظرافت و لطافت زنانه اش را از دست بدهد و یا به زن سالاری معروف باشد و بر شوهر خود مسلط شده و او را خوار بشمارد.
هیچ زنی نیز راغب نخواهد بود که شوهرش خصلتهای زنانه داشته باشد و هیبت و استقامت مردانه اش را از دست بدهد و از خودش قوت و اراده تصمیم گیری نداشته باشد. خدا مرد را مرد و زن را زن آفریده است. مرد نباید جای زن و زن نباید جای مرد را بگیرد زیرا این خلاف نظام آفرینش است.
زن و شوهر از لحاظ شخصیتی و جنسیتی با هم تفاوت دارند ولی این موضوع دا ّل بر برتری کسی بر دیگری نیست، بلکه تفاوتهای ما سبب درک بیشتر یکدیگر و تکمیل شخصیت ما می شود.
وقتی در خانواده بحران به اوج خود می رسد که هر یک از زوجین بجای توافق با هم مستقلاً بخواهند فرمانده و همه کاره خانواده باشند و با زورگویی و استبداد، عقاید و تفکرات خود را بر دیگری تحمیل کنند.
سؤال: اگر در مواردی با همسرتان به توافق نمی رسید چه باید بکنید؟

16- افراط و تفریط در هر موردی یا بهم خوردن تعادل در روابط زوجها صدمه جدی بر خانواده وارد کرده و مانع رشد سالم خانواده می شود.
جامعه 8-1 :3و فیلیپیان 5 :4و اعمال رسولان 20 :20و 27
برای حفظ خانواده سالم و نرمال حفظ تعادل و دور بودن از افراطها یا تفریطها از مهمترین اصول و پایه های زندگی زناشویی می باشد. زن و شوهر عاقل و حکیم باید برنامه های زندگی خود را به گونه ای تنظیم و زمانبندی بکند که به همه چیزهای مفید و سالم به اندازه کافی توجه بکنند.
به نمونه هایی روشن از تعادل در خانواده اشاره میکنم:
الف- تعادل در دادن وقت به موضوعات خانوادگی و مسائل اجتماعی
ب- تعادل بین کار زیاد و وقت تفریح و استراحت
ج- تعادل در هزینه کردن به موقع و به اندازه صرفه جویی و پس انداز کردن
د- تعادل در ارتباطات جنسی به اندازه و به موقع و روابط جنسی زیاده از حد و یا بی تفاوت
گونه
ه- حفظ تعادل در حرف زدن(به موقع و به اندازه حرف زدن)
و- تعادل برای داشتن برنامه های شخصی و رسیدگی به برنامه های خانوادگی
ز- تعادل در رسیدگی به احتیاجات روحانی و نیازهای جسمانی
زن و شوهر حکیم و متعادل باید با هم به طور مرتب بررسی کنند که در چه قسمتهایی افراط
(زیاده روی) کرده اند و در چه مواردی تفریط نموده اند(بهای کمی داده اند) و کفه ترازوی
زندگی، توازن و بالانس خود را به خوبی حفظ کنند.
سؤال: حفظ اصول تعادل چه ثمرات خوبی را در خانواده به بار خواهد آورد؟

17- انتقال مرتب سمپاشی های منفی در خانواده مانند غرغر و شکایت- ناسپاسی- قدر نشناسی، آفت بزرگی در خانواده است که روحیه و تفکر مثبت زوجها را به تدریج از بین می برد.
عبرانیان 15 :12و امثال 24 :25و :27
وقتی ما عادت کردیم از هر چیز ایراد بگیریم و برای هر موضوعی شکایت و غرغر بکنیم و از وجود همسرمان برای زحماتی که میکشد قدردانی و سپاسگزاری نکنیم و اکثر اوقات با چهره گرفته و عبوس و سرسنگین با او رابطه برقرار میکنیم، زندگی را برای خانواده خود تبدیل به جهنم می سازیم. جاهایی که غرغر و شکایت و روحیه ناسپاسی حاکم هست برکت خداوند از آنجا سلب شده و لعنت را بر خود و خانواده حاکم میسازد. متأسفانه اغلب چوب ناسپاسی و ناشکریهای خود را میخوریم.
ما نباید اینگونه به همسرمان نگاه کنیم که کارهایی که او می کند جزو وظایف اوست. ما باید خود را عادت و تربیت بدهیم که با مهربانانه ترین و محترمانه ترین اصطلاحات زیبای ایرانی که از قلب نشأت می گیرد از همسرمان تشکر کرده او را تشویق بکینم.
3و2 :2 و16 :1 و غزل21 :18 و4 :12امثال
سؤال :1آیا می توانید نمونه هایی از تشویق های کلامی را در رابطه با همسر را بیان کنید؟
سؤال :2نتایج و تأثیرات تشویق و قدردانی چیستند؟

18-انواع اسارتهای مختلف که جایگزین ارتباطات زن و شوهرها می شود و علامت هشدار دهنده خطرناک دیگری است.
1قرنتیان 12 :6عبرانیان 1 :12
برخی اسارتها و اعتیادهای مضر و خانه خراب کن وجود دارد که قطعاً اگر افرادی این گرفتاریها را دارند و از آنها آزاد نشده اند زندگی خود و خانواده شان را با دست خودشان واژگون نموده اند.
مانند اعتیاد به مواد مخدر- قمار- مشروبات الکلی- زنا و اسارتهای شهوانی که خانوداه را به سمت سراشیبی فساد و سقوط رهنمون می سازند.
اینگونه اسارتهای وحشتناک تمرکز و توجه شخص اسیر را از ارزش ها و معیارهای مهم زندگی گرفته و تمام حواس او را به اسارت خاص خود جلب می کند.
اسارتهای دیگر نیز وجود دارند که به ظاهرگناه آلود نیستند ولی چنانچه سبب شوند که شما به آنها بیشتر از همسر و فرزندانتان عشق بورزید یا توجه بکنید میتواند رقیب یا هووی اعضای خانواده شود و سبب فاصله گرفتن و دوری شما از آنها بشود و در نتیجه زندگی زناشویی و خانوادگی شما را در خطر جدی قرار می دهد.
سؤال: آیا می توانید مواردی از اسارتهای روزمره زندگی را نام ببرید؟

19-تیرگی و سردی در روابط جنسی چراغ خطر قرمز بزرگی است که زمینه خیانت و طلاق را هموار می سازد.
1قرنتیان 3 :7امثال20 -15 :5
برطبق آمار بسیاری از مشاوران و متخصصین امور ازدواج و خانواده بیشترین مشکلات زوجها از اطاق خواب سرچشمه می گیرد.
ریشه بسیاری از جداییها و طلاقها، خیانتها در ناهماهنگی و عدم توافق و یا درک نکردن راههای جذب زن و شوهرها برای ایجاد رابطه مطلوب و لذت بخش جنسی متقابل می باشد.
متأسفانه اکثر زن و شوهرها در فرهنگ ایرانی به علت خجالت و بد دانستن، مشکلات جنسی را مطرح نمی کنند. در نتیجه، بی توجهی و بی اطلاعی لازم از موضوعات جنسی سبب بی رغبتی، سردمزاجی، خستگی، بی اعتنایی، حتی بیزاری از برقرار کردن رابطه جنسی با همسر میشود.
خودخواهی و فقط به فکر لذت و ارضای خود بودن در رابطه جنسی عامل مخربی است که ادامه آن سبب توقف این رابطه می شود.
همینطور مهمترین ریشه که رابطه جنسی را در ارتباط با همسر خشک می کند دلشکستگی و نارضایتی های قلبی است که وقتی انباشته میشود مانع رابطه جنسی مطلوب میشود.
زن و شوهر وقتی در قلب یکدیگر نفوذ می کنند و قلب یکدیگر را بدست می آورند راحتتر و آسانتر می توانند جسم یکدیگر را در اختیار داشته باشند.
سؤال: راههای حل مشکلات و موانع رابطه جنسی مطلوب چیست؟

20-شفاف نبودن وضعیت مالی و نبودن توافق بین زوجین در تنظیم دخل و خرج زندگی قدم دیگری است که روابط خانوادگی را به سمت سراشیبی سقوط سوق می دهد.
1تیموتاؤس 10-6 :6
متخصصین و مشاورین مربوط به امور خانواده معتقد هستند که پول و مادیات یکی از چند اصل اساسی و مهم زندگی است که چنانچه توافق لازم بین زن و شوهر در این رابطه بوجود نیآید سبب مشاجرات جدی بین آنها شده و بر روابط آنها اثر مخربی را خواهد داشت.
بنابراین برای غلبه بر این مشکل بزرگ زن و شوهرها هر دو باید ناظران خوبی بر قسمت مادیات زندگی خود باشند و در مشورت با یکدیگر برنامه ریزی خوبی در امر تنظیم بودجه بندی و دخل و خرج زندگی خود داشته باشند. زوج مسیحی باید بدانند که مالک و صاحب اصلی اموال آنها خود خداست و آنها باید ناظران امین در این قسمت باشند و برای این موضوع هم به خدا و هم به یکدیگر باید جوابگو باشند.

سؤال مهم: برای بررسی امور مالی چه مواردی را در اصول مربوط به اقتصاد خانواده را باید رعایت نمود؟

1-تمام حقایق مربوط به امور مالی خانواده، باید برای زوجین روشن و شفاف باشد. آنها باید آگاهی کامل از وضع درآمد و هزینه های خانواده را داشته باشند و هیچ نوع پنهان کاری و تیرگی و ابهامی در این مورد نباید وجود داشته باشد.
1یوحنا 6 :1متی37 :5

2-پس از بودجه بندی الویتهای نیازهای هر ماه در قسمت هزینه ها مشخص شود.
1تسالونیکیان 21 :5فیلیپیان10 :1
غالباً الویتها بر اساس نیازهای ضروری تنظیم میشود.

3-هر عضوی از خانواده باید بر اساس نیازهای شخصی مبلغ ماهانه ای را دریافت بکند که بتواند به دلخواه خودش آن را هزینه کند.
1تیموتاؤس 8 :5
طبیعی است، که نیازهای همسر و فرزندان متفاوت است و البته نیازهای فرزندان نیز با یکدیگر یکسان نمی باشد.

4-اصل قناعت و احساس مسئولیت را در امر بودجه بندی، باید سرلوحه امور اقتصادی خانواده قرار داد.
1تیموتاؤس 8-6 :6فیلیپیان12 :4
برای داشتن قناعت باید زندگی خودتان را بر مبنای بودجه خودتان برنامه ریزی کنید. در این قسمت خود را با افراد ثروتمندتر و فقیرتر از خودتان مقایسه نکنید. هر کس باید به میزان توان مالی خود گام بردارد و از توقعات بیجا و اضافی کاهش دهد.

5-همیشه یک قسمت از بودجه را برای برنامه های متنوع و تفریحی کنار بگذارید.
20-18 :5 و6 :3جامعه
حتی اگر بودجه زیادی نیز در اختیار ندارید نگران نباشید زیرا با پول کم نیز میتوان تنوعات و تفریحات مفید را ایجاد کنید.
سؤال: لطفا برخی از تنوعات کم خرج را نام ببرید

6-برای موضوعات اضطراری زندگی و نیازهای آینده اصل پس انداز را رعایت کنید.
امثال8-6 :6
زن و شوهر حکیم خود را تربیت می دهند که حتی در صورت کمبود و نیازهای فعلی هر ماه قسمتی را هر چند مقدار کم پس انداز بنمایند.

7-به غیر از موارد استثنایی مانند وام خرید خانه یا اتومبیل از عادت قرض کردن جداً پرهیز کنیم.
رومیان 8 :13امثال7 :22
خود را گرفتار قرضها و وامهای زیاد نسازید تا ضربه بزرگی بر زندگی خود وارد نسازید. عادت بدقرض کردن اعتیاد و اسارتی ایجاد می کند که حتی برخی افراد متمول نیز اسیر آن شده اند.

8-نسبت به اموالی که خدا بما عطا کرده است(هرچند کوچک) امین و شکرگزار باشیم تا خدا ما را به برکات بزرگتر بگمارد.
لوقا10 :16
پیشرفت و ترقی در امور مالی یک شبه و در کوتاه مدت بدست نمی آید. ضمن سعی و کوشش باید از برکات قناعت، امانت و شکرگزاری بهره مند شویم.

9-زوجین و بقیه اعضای خانواده باید برای رفع نیازهای مالی خود به خداوند توکل بنمایند.
25 :37 و3-1 :112مزمور
چهار بار در کتاب مقدس این آیه تکرار شده است: عادل به ایمان خود زیست می کند.
حبقوق4 :2
ما باید به خوبی آنچه را که سهم ماست انجام بدهیم ولی به منبع برکت خدای دولتمند که وعده داده است احتیاجات ما را برآورده کند توکل نماییم و نگرانی و تشویش را از خود دور کنیم.
فیلیپیان 19 :4و1پطرس 7 :5متی 31 :6و 32

10-زوجین نسبت به انجام سهم خود در قسمت پرداخت هدایا و ده یک های خود به کلیسایی که عضو آن هستند امین بمانند و به این ترتیب برکات غنی خدا را در قسمتهای مختلف زندگی تجربه کنند.
ملاکی 10 :3لوقا38 :6
فلسفۀ دادن ده یک و هدایا در اینست که ما، مالکیت خدا را برای اموال خود می پذیریم و با عشق و علاقه ای که به او داریم جهت تشکر و قدردانی قسمتی از اموال خود را به او برمیگردانیم.

11-از طمع و پولدوستی پرهیز کنیم.
1تیموتاؤس 11-9 :6
پول و ثروت به خودی خود چیز بدی نیست و به عنوان وسیله ای برای رفع نیازهای ضروری زندگی لازم است. ولی طمع و عشق به پول به عنوان یک بُت زندگی می تواند بسیار مخرب و مضر باشد.
“پول نوکر خوبی است ولی ارباب بسیار پستی است”
مراقب باشیم که در کنار راههای درست برای کسبش درآمد واستفاده صحیح از پول حرص و طمع و پولدوستی به عنوان هدف زندگی ما را گرفتار خود نکند. به عبارتی ثروت را برای زندگی بخواهیم و نه زندگی را برای ثروت!