کتاب های پیشنهاد سایت

همسر من کیست

نویسنده : کشیش ادوارد هوسپیان مهر

شروع کلیسا ابتدا از خانه های ما است. بنابراین، مسیحیان مجرد این موضوع را به خاطر بسپارند که وقتی خانواده مستقلی تشکیل دادند …

ازدواج مسیحی

نویسنده : کشیش تت استوارت

شــکی نیســت که مهمترین تصمیم انسان در زندگی، اول تصمیم به پیروی از مســیح اســت و بعد انتخاب شــریک زندگی.

زندگی در خانواده مسيحی

مؤلف : جی آدامز

امروزه از شكست های بسياری خبر ميرسد. جامعه شناسان و روان شناسان و سياست مداران، همه خبر از ميان رفتن زندگی خانوادگی را بما ميدهند.

داستان ازدواج

نویسنده : جان بیور

این کتاب برای کسانی که آماده اند ازدواج کنند . بیشتر ازدواج کرده اند ویا هر کسی است که خواستار درکی کاملتر و بهتر از مفهوم ازدواج میباشد

موفقیت در زندگی زناشویی

نویسنده : دکتر دیوید میس

برای تمام کسانی که قصد ازدواج دارند ، مهمترین نقظه برای آغاز کار عبارتست از انتخاب همسر مناسب . اگر همسر مناسبی پیدا نکنیم ازدواج مناسبی نخواهیم داشت

پیمان ازدواج

نویسنده : درک پرینس

آیا رازی برای داشتن یک ازدواج موفق وجود دارد ؟ چرا بعضی زوجها در ازدواج خود موفق میشوند و بعضی شکست میخورند؟

رازهایی برای داشتن عشقی پایدار

نویسنده : دکتر گری چاپمن

زبان عشق شما ممکن است با زبان عشق همسرتان متفاوت باشد، همانند تفاوت زبان چینی با فارسی. اگر زبان همسر شما چینی باشد، هر چقدر به زبان فارسی به او ابراز عشق کنید او نخواهد فهمید و در نهایت نمیدانید چطور به هم عشق بورزید.

طلاق

نویسنده : جان موری

تنها در صورت گسستگی اين پيوند انسانی که خدا بنيان نهاده امکانپذير میباشد که پيش از همه رابطه انسان با خدا گسسته باشد.

کتاب های تعلیمی جدید

نویسنده کشیش فیروز فیروزپور

کتاب تفسیر مکاشفه یوحنا

مکاشفات و رازهای کتاب های مکاشفه را در این کتاب بررسی کردیم.

قیمت: $25

کتاب تفسیر پیدایش 

کتابی جامع نتیجه 10 سال مطالعه بر روی کتاب پیدایش را میتونید یک جا در این کتاب مطالعه کنید .

قیمت: $49

کتاب جفا در ایمان مسیحی 

ما در این کتاب به بررسی برخود یک ایماندار در زمان جفا در ایمان مسیحی میپردازیم .

قیمت: $12 

اطلاعات سفارش کتاب :

PASTOR FIROUZ

Persian Church 24821 Chrisanta Drive , Mission Viejo , CA 92691
Phone Number:+949-433-7718
Email:livinggod1@juno.com